Vybalování serigrafií a uměleckých tisků z kartonového tubusu

Chci se podělit o důležité informace týkající se manipulace s uměleckými tisky dodávanými v kartonovém tubusu. Bezpečné a opatrné vybalení tisku z tubusu je nezbytné, aby nedošlo k poškození vašeho nového díla. Následující tipy vám pomohou zajistit, že váš tisk zůstane v perfektním stavu.

Příprava

Před zahájením vybalování se ujistěte, že máte čisté ruce nebo si nasaďte rukavice, aby se na tisku neobjevily nežádoucí otisky nebo skvrny. Zvolte si prostor s čistým a rovným povrchem, kde budete s tiskem manipulovat.

Otevření tubusu

Opatrně otevřete jednu stranu kartonového tubusu. Vyhněte se násilnému nebo rychlému otevírání, abyste nepoškodili tisk uvnitř.

Vyjmutí tisku

Místo toho, abyste tisk vytahovali nebo tahali za rohy, volte jemnější přístup. Otočte tubus dnem vzhůru a nechte tisk pomalu vyklouznout ven. Tímto způsobem minimalizujete riziko poškození nebo ohnutí tisku během jeho vyjímání.

Vyjmutí tisku z obalu

Tisk je zabalen obrazovou částí dovnitř, opatrně odstraňte obalový materiál a rozložte tisk na čistém, rovném povrchu. Během manipulace se snažte minimalizovat ohýbání tisku.

Kontrola a narovnání tisku

Zkontrolujte tisk, zda není poškozen nebo zda nevykazuje známky ohnutí. Pokud jste tisk při vybalování zdeformovali, můžete se ho pokusit opatrně narovnat ručně nebo pomocí termolisu či žehličky (vždy žehlete přes čistý pečící papír a na mírnou teplotu). Tisk vyrovnejte, a to ideálně vložením mezi tvrdé desky a rovnoměrně jej zatižte. Tisk zatěžujte vždy v celé ploše rovnoměrně. Případně můžete tisk srovnat vložením např. do „rychlorámu“. Vždy dejte pozor, abyste při narovnávání tisk nepoškodili.

Skladování tisku

Pokud neplánujete tisk okamžitě rámovat nebo zavěsit, uložte jej na plochém, suchém a chráněném místě, kde nebude vystaven slunečnímu záření, vlhkosti nebo prachu. Tisky neskladujte v kartonovém tubusu dlouhodobě, protože čím déle zůstanou srolované, tím hůře se pak dají zcela narovnat.

Shrnutí

Při vybalování uměleckých tisků z kartonového tubusu je důležité dodržovat jemnou a opatrnou manipulaci. Postupujte podle výše uvedených kroků a ujistěte se, že vaše ruce jsou čisté nebo chráněné rukavicemi. Pamatujte, že je lepší nechat tisk vyklouznout z tubusu než jej vytahovat násilím. Dbejte na správné skladování tisku a vyhněte se dlouhodobému skladování v tubusu, aby zůstal tisk v co nejlepším stavu.

Nyní, když jste obeznámeni s těmito pokyny, můžete si plně vychutnat krásu svého nového uměleckého díla bez obav o jeho poškození.

vybalování uměleckých tisků