Obchodní podmínky

 1. Smlouvu o koupi některého z mnou nabízených produktů uzavíráte se společností kreativum s.r.o., IČ: 25297805, se sídlem U Krematoria 2622, 530 02 Pardubice. Prostřednictvím této společnosti prodávám svoje díla. Tyto podmínky se nevztahují na věci zhotovené na zakázku.
 2. Jednotlivá díla vystavená v e-shopu jsou nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po tom, co potvrdím vaši objednávku.
 3. U jednotlivých položek v e-shopu je zveřejněná cena. Ta je konečná. K této ceně bude připočtena částka za dopravu, za předpokladu, že si zakoupené nebudete přebírat osobně.
 4. Cenu vybraného díla a dopravy budete hradit předem na bankovní účet, který je uvedený na výzvě k úhradě. Výzva k úhradě vám bude zaslána na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
 5. Pro identifikaci platby je třeba zadat také variabilní symbol. Variabilním symbolem je číslo objednávky.
 6. Od uzavřené kupní smlouvy, pokud jste spotřebitelem, můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí vámi zakoupeného díla. Důvody proč od smlouvy odstupujete uvádět nemusíte. Musíte pouze zaslat (nebo osobně doručit) zakoupené dílo zpět. Toto dílo nesmí být jakkoli poškozené, jinak vám nebude vrácena kupní cena.
 7. Náklady na vracení zakoupeného díla z důvodu odstoupení od smlouvy hradíte vy, tj. kupující. Pokud budete dílo vracet jinak než sami, pak nechte zásilku pojistit. Dojde-li k poškození zásilky při dopravě, pak vám nebude vrácena kupní cena.
 8. V případě odstoupení od kupní smlouvy, samozřejmě za předpokladu, že bude zakoupené dílo vráceno v pořádku, vám bude kupní cena (ne náklady na dopravu) vrácena nejpozději do 10 dnů, a to na bankovní účet, ze kterého jste provedli úhradu.
 9. Jakmile vám, po objednání, bude zásilka se zakoupeným uměleckým dílem doručena, zkontroluje, zda není obsah poškozen. To byste měli zvládnout během 3 dnů. Po této době nebude na případné reklamace brán zřetel. Vzhledem k tomu, že jsou v e-shopu nabízeny umělecké předměty, které jsou výsledkem ruční práce, pak mějte prosím na paměti, že drobné nerovnosti, praskliny nebo jiné nedokonalosti nejsou vadou. Toto platí i o uměleckých tiscích, které na e-shopu nabízím, protože se jedná o tisk na ručně vyráběný papír.
 10. V případě nákupu některého z mnou nabízených uměleckých děl si kupujete pouze tento předmět. Nepřevádím na vás práva k rozmnožování díla, tvorbě reprodukcí (bez ohledu na formu).

Další informace podle zákona

 1. E-shop provozuje kreativum s.r.o., se sídlem U Krematoria 2622, 530 02 Pardubice, IČ: 25297805, Neplátce DPH, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14038

 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz