Jak se starat o serigrafie a umělecké tisky

S uměleckými díly je třeba zacházet opatrně, a to bez ohledu na jejich druh, médium nebo použitou techniku. To platí i pro serigrafie a umělecké giclée tisky. Pro zajištění toho, že tisky zůstanou v dobrém stavu, je důležité dodržovat určitá pravidla:

1.    Správné skladování

Serigrafie a tisky o rozměru, který je větší, než A4 zasílám srolované v kartonovém tubusu. Kartonový tubus je určen pouze pro přepravu, ne pro skladování. Jednak materiál, ze kterého jsou tubusy vyrobeny není vhodný pro archivaci, nezajistí nekyselé prostředí a při delším uchování v tubusu může dojít k zažloutnutí papíru (to se samozřejmě netýká tisků na černém papíře).

Stejně tak není vhodné uchovávat tisky srolované. Čím déle je totiž papír ve srolovaném stavu, tím hůře se vám pak bude vyrovnávat. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že papír, který byl srolován rok a více je pak nepěkně zvlněný a zvlnění se nedaří, v domácích podmínkách, zcela odstranit, a to ani při sebevětší snaze. Míra zvlnění se pak samozřejmě odvíjí od gramáže papíru a techniky tisku, případně zda byl tisk ručně dokončen barvou apod. Tyto všechny faktory pak hrají roli.

Nejlépe se tiskům daří v zarámovaném stavu. Pokud nemáte příležitost tisk rovnou zarámovat nebo odnést k rámaři, pak jej nenechávejte v tubusu, ale skladujte vyrovnaný, ideálně např. v portfoliových deskách vhodných k archivaci výkresů a grafik.

2.    Správná manipulace

Při manipulaci s tisky je třeba mít čisté a suché ruce, případně použít rukavice, aby nedošlo k znečištění. To platí i při rozbalování a vyjímání tisků z tubusu. Na ulpívání nečistot jsou nejhorší tisky na tmavých papírech (černá barva, stříbrná barva apod.). Pokud nepoužijete rukavice, pak s největší pravděpodobností na těchto papírech zůstanou vaše otisky prstů. Pokud se to stane, není to nevratný stav, dá se to odstranit, ale proč si přidělávat práci.

Opatrná manipulace s tisky je namístě také z toho důvodu, aby nedošlo ke zlomení, ohnutí nebo jinému poškození papíru. Na zlomení jsou logicky náchylnější papíry s vyšší gramáží, papíry s nižší gramáží jsou pak náchylnější k natržení.

Ani v případě mechanického poškození se nejedná vždy o nevratný stav. Potlučené rohy, ohyby a další poškození také nejsou nevratný stav. Něco se dá zakrýt rámem nebo paspartou, případně vyrovnat termolisem apod.

3.    Stabilní prostředí

Na stav tisků má pak vliv i prostředí, ve kterém jsou. V ideálním případě je dobré zajistit prostředí stabilní. Výkyvy teplot, vysoká vlhkost, cigaretový kouř apod. to vše má vliv na stav tisků. Může pak docházet ke změně barvy papíru, k jeho zvlnění atd.

4.    Vyvarovat se přímému slunečnímu světlu

I když barvy použité na giclée tisky garantují určitou odolnosti proti UV záření, případně se dají i serigrafie ošetřit tak, aby byly do jisté míry odolnější proti UV záření, je vhodné vyvarovat se přímému slunečnímu světlu. V případě, že si chcete tisky zavěsit tisky do světlých místností a bude na ně přímo dopadat sluneční světlo, pak je vhodné při rámování využít skla nebo galerijní akryláty s garantovanou ochranou proti UV záření. Vyhnete se tak tomu, že budou barvy rychle blednout.

Dodržováním nastíněných pravidel pomůžete tomu, že vaše tisky vydrží v dobrém stavu a budou vám dělat radost mnoho let.